Publicerad 2017-05-18

Tillsammans är vi starka – så blev elva kommuner en enda stor familj

Familjen Helsingborg – elva kommuner i samverkan, ett begrepp som när det myntades för några år sedan väckte både frågetecken och känslor. Idag är det ett välkänt exempel på framsynt kommunövergripande samarbete.

 

Text Per-Åke Hultberg | Foto Lars Strandberg, Lena Evertsson, Anita Göransson

– Förr var kommunerna här i Skånes nordvästra del ofta konkurrenter, så är det inte idag, säger Jan-Inge Hansson, sekretariatschef för Familjen Helsingborg.

Alla har givetvis fortfarande en stark känsla för den egna kommunen, men samtliga inser betydelsen av att jobba tillsammans i ett större sammanhang. Till exempel att gemensamt utveckla Familjen Helsingborg som mat- och upplevelseregion. Här finns många lokala odlare, uppfödare, ett rikt utbud av caféer och restauranger och tätt mellan besöksmålen inom turistnäringen. Varför då inte jobba tillsammans?
– Med namnet Familjen Helsingborg markerar vi att samarbetet mellan våra elva kommuner inte bara handlar om ett geografiskt område, utan om en region med människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar.
– Fokus ligger på människorna. Vi ska på olika sätt skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra invånare, företagare och besökare. Och det gör vi tillsammans, lite som i en familj, förklarar Jan-Inge Hansson.
– Vi ligger geografiskt oerhört bra till. Här finns öppna landskap, skogområden, kust och hav. Söderåsen med sin vackra bokskog, Kullen och Bjäre med sin fantastiska natur, med bland annat många fina vandrings- och cykelleder. Mixen av allt från landsbygd och mindre samhällen till större städer gör att alla kan finna sin favoritplats hos oss. Närheten till Köpenhamn är naturligtvis också en värdefull tillgång. Här finns enormt mycket som vi kan erbjuda.

“Mixen av allt från landsbygd och mindre samhällen till större städer gör att alla kan finna sin favoritplats hos oss.”

Målsättningen i samarbetet är tydlig och klar. Familjen Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande region där det är lätt för alla att mötas – både fysiskt och digitalt. Här finns bra buss-, tåg- och flygförbindelser samt välutbyggt fibernät och fritt wifi. Regionen ska också ha det bästa klimatet för företagsamma människor, det bästa värdskapet för besökare och turister, och vara ledande i lärande, miljö och klimatfrågor.
– Det finns en enorm styrka i att arbeta tillsammans, säger Jan-Inge Hansson.
– Ett exempel är vår gemensamma satsning på turism, där vi tillsammans synliggör våra besöksmål för invånare och turister. Att familjens elva medlemmar är olika ifråga om storlek, styrkor och attraktionskraft är ingen nackdel. Tvärtom, det är just olikheterna som gör varje familjemedlem så viktig för helheten. Det handlar om ett ömse-sidigt beroende – med Helsingborg som naturlig och generös motor.

Man kan också ta del av de olika kommunernas service. Familjen Helsingborgs invånare kan fritt välja gymnasium eller söka till komvux och yrkesvux, låna böcker på ett bibliotek och lämna tillbaka någon annanstans. Här finns också gemensamma kultursatsningar och goda möjligheter till högre utbildning, bland annat genom Campus Helsingborg som är en del av Lunds universitet.
– Här finns ett gott entreprenörskap och ett bra företagsklimat. Vi stödjer och underlättar för våra företagare genom att utveckla servicen och förenkla myndighetskontakterna. Här kan man också delta som besökare eller utställare i gemensamma företagardagar, mässor och liknande, berättar Jan-Inge Hansson.

Familjen Helsingborg

  • Samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Totalt ca 350 000 invånare.
  • Syftet är att driva gemensamma frågor som gynnar vår region. Fokus ligger på tillväxt, effektivitet och utveckling.
  • Visionen är att Familjen Helsingborg upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.
  • Samarbetet som bedrivs i nätverk med representanter från kommunerna, berör främst fem prioriterade områden: infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkludering samt miljö.
  • Andra exempel på samarbeten: samhällsplanering, konsumentservice, boende, trygghetsfrågor, kultur, bibliotek, sopsamverkan, räddningsverksamhet, socialjour, missbruksvård, familjerätt och stöd till barn som far illa.

För mer information: www.familjenhelsingborg.se