Malmö stad Publicerad 2017-04-26

Amiralsstaden – stadsutveckling för en jämlikare stad

Just nu pågår arbetet med Amiralsstaden i Malmö. En stadsutvecklingsprocess som har sitt geografiska centrum i den kommande Rosengårds station. Genom ett brett deltagande ska många ges möjlighet att påverka hur området kan utvecklas och där målet är en jämlikare stad.

– Det här är ett helt fantastiskt projekt att jobba med. Vi har valt ett otraditionellt arbetssätt med stark social prägel. Det innebär att de som bor och rör sig i området ska engageras att påverka och bidra till en positiv utveckling i sin egen stadsdel. Det känns som helt rätt väg att gå, säger projektledaren Sophia Bescher.

Amiralsstaden har sitt geografiska centrum vid nya Rosengårds station och inkluderar Sofielund, Annelund, Östra Sorgenfri, Emilstorp och Rosengård. Ambitionen från Malmö stad är att knyta dem samman, dels med varandra, dels med centrala Malmö.

En viktig del i projektet är att bygga om Amiralsgatan från infartsled till stadsgata för att på så sätt utnyttja marken för ny, tät och förbättrad stadsbebyggelse.
– Men då gäller det att göra rätt från början, poängterar Sophia Bescher. Att inte förhasta sig med konkreta byggplaner om bostäder, skolor, mötesplatser, samhällsservice och så vidare, utan att först målmedvetet hämta in och ta tillvara malmöbornas, föreningslivets och de olika aktörernas erfarenheter och synpunkter. Att helt enkelt skapa förändring av stadsmiljön genom dialog och samarbete.

Sociala vinster
Processen påbörjades på allvar i höstas med idéverkstad och workshoppar. Parallellt har fyra arkitektteam arbetat fram förslag på både sociala och fysiska förändringar. Förslagen har sedan presenterats för allmänheten och har därefter reviderats för slutinlämning.

En angelägen fråga i förarbetet är hur den fysiska planeringen ska kunna bidra till att förbättra ojämlika förutsättningar och på så vis skapa sociala vinster, både lokalt och på längre sikt för hela Malmö.
– Vi jobbar med hållbar stadsutveckling där den sociala aspekten är jätteviktig. Vi har inga färdiga svar. Dem håller vi nu på att jobba fram, förklarar Sophia Bescher.

I workshopparna som hittills genomförts kan man konstatera att frågan om trygghet är högprioriterad. Till exempel jämlika miljöer där även kvinnor ska kunna trivas och känna sig hemma. Även önskemål om er mötesplatser för ungdomar står högt på önskelistan.

“Nu gäller det att förvalta och dra nytta av den här möjligheten på
bästa sätt och skapa något riktigt bra.”

Intensiv knutpunkt
Det som drivit på arbetet med Amiralsstaden var beslutet om att persontrafik på den gamla järnvägen Kontinentalbanan skulle återupptas med en ny station i Rosengård. Trafiken är planerad att dra igång redan i december 2018. Att en intensiv knutpunkt för kollektivtrafik innebär en rad positiva effekter för närområdet är ingen hemlighet. Inte bara att människor rör sig i området till och från sina arbeten och studier. Här i stationens närhet vill man också bo och arbeta. Det strategiska läget lockar därmed till sig en mängd olika typer av verksamheter. Här vill man kunna utföra sina ärenden, handla, kunna ta en fika eller bara hänga.
– Det här är ju ett område med stor ohälsa och lägre sysselsättningsgrad än i övriga Malmö. Nu gäller det att förvalta och dra nytta av den här möjligheten på bästa sätt och skapa något riktig bra, menar Sophia Bescher.

Men den stora frågan just nu är vad som kan åstadkommas på kort tid. Idag finns i princip ingenting där Rosengårds station ska byggas och den nya stadsbebyggelsen växa fram.
– Att utveckla området till en attraktiv stadsmiljö tar givetvis många år. Initialt gäller det därför att nu tillsammans med fastighetsägarna se vad vi kan göra för att resenärer ska känna sig trygga klockan 10 på kvällen när tågtrafiken är igång nästa höst, säger Sophia Bescher.

Text: Per-Åke Hultberg