Sundprojekt Publicerad 2017-04-26

Bostadsrätter byggda med omtanke, hög kvalitet och god arkitektur

– Ambitionen med kvarteret Prisma är att, 
som i allt vi bygger, skapa något som verkligen sticker ut, inte minst gestaltningsmässigt ifråga om vackra material och stor variation i arkitektur och färgsättning.

Det säger David Hogell, försäljnings- och marknadsansvarig på Sundprojekt, som är en del i Åke Sundvalls-koncernen, med mer än 70 års byggmästartradition. Sedan 2004 utvecklar bolaget hyresrätter och bostadsrätter i några av Öresundsregionen mest attraktiva lägen. Projektet Prisma, tre hus med 115 bostadsrätter, är Sundprojekts första bostadsprojekt i Hyllie. David Hogell betonar kvalitetsaspekten, något som präglar hela koncernen. Husen ska hålla länge, sätta prägel på kvarteret och få människor att trivas. Med andra ord – det handlar om hus och bostäder byggda med stor omtanke.
– I just Hyllie och vårt projekt Prisma finns verkligen alla förutsättningar att förverkliga alla våra högt ställda ambitioner.

Läget i stadsdelen, alldeles intill Hyllies nya stadspark, ger hela kvarteret en öppen, ljus och luftig känsla. En rymd som bland annat innebär att en stor del av de boende får fantastisk utsikt över den vackra parkmiljön. De boende har dessutom tillgång till en så kallad pocket-park med utegym och en intilliggande pilträdsallé.
– De tre husen – Spektra, Lux och Lumen – har en stor gemensam innergård. Även garage, vilket få aktörer i stadsdelen erbjuder, påpekar David Hogell.

Husen i sig har en spännande variation i arkitektur och färgsättning. De kompletterar och kontrasterar mot varandra på ett minst sagt spännande och iögonfallande sätt: Spektra i svart tegel, Lux i ljusgrå träpanel och Lumen i ljus puts.
– Helheten byggs ihop med gröna sedumtak och skickar en tydlig signal om grönt och hållbart boende i Malmös miljömässiga spjutspets i sydväst, avslutar David Hogell.

Försäljning pågår. Byggstart sker under hösten med första inflyttning årsskiftet 2018–2019. Annan aktuell nyproduktion pågår i Helsingborg och flera projekt planeras i både Helsingborg, Malmö och Simrishamn.

Läs mer på
www.sundprojekt.se