Malmö stad Publicerad 2017-04-11

Malmö – det börjar här

Malmö är en fantastisk stad att bo, leva och jobba i. Jag har bott och arbetat i Malmö i snart 20 år. Det är här jag känner mig hemma, trots att jag är född och uppvuxen i Göteborg. Det är en otrolig förmån att få arbeta med utvecklingen av Malmö. Stadens historia, geografiska läge, storlek och karaktär är något speciellt som inte finns någon annanstans. Kalla det för Malmöandan eller vad du vill, men den öppna, kreativa och drivande atmosfären och känslan finns där, inte minst när det gäller att planera och bygga det nya hållbara Malmö.

Malmö är en stad som växer, både i antalet människor och i antalet bostäder. Malmö ökar med omkring 5 000 personer om året, vilket motsvarar ett behov av ungefär 2 300 nya bostäder årligen. Under 2016 har ett nytt rekord uppnåtts med över 3 000 påbörjade bostäder samtidigt som vi har hanterat en kraftig inflyttning och migration. Malmö stad har tillsammans med fastighets- och byggföretag lyckats skapa förutsättningar för många fler bostäder, skolor och arbetsplatser för en växande befolkning och ett ökat antal företagsetableringar i staden. Det har inte byggts så här mycket på 40 år! Malmö har sedan Öresundsbron byggdes fått mer än 5 200 nya arbetsplatser när företag flyttat kontor och mötesplatser till Malmö. Malmö drar, Malmö lockar.

“Under 2016 har ett nytt rekord uppnåtts med över 3 000 påbörjade bostäder.”

När staden nu ska växa till en tät, grön och funktionsblandad stad behöver fokus vara på att skapa goda livsmiljöer för Malmöborna. Viktiga verktyg för att säkerställa detta mål är information om hur Malmö kan växa framöver. Detta är i slutändan en fråga om demokrati, något som vi alla måste värna och vårda. Vi ser att Malmöbors, näringslivets och civilsamhällets engagemang och frågor inte bara berör hus och byggnader, utan även frågor som handlar om bland annat skola, trafik, mobilitet, kultur, handel och trygghet. Detta kräver att Malmö stad för en dialog med Malmöbor, företag och föreningar om hur det framtida Malmö kan växa fram. Många nya goda idéer föds just i möten som kan vara början på en ny lösning för ett hållbart och kreativt Malmö. På så sätt kan Malmö alltid ligga i framkant och vara staden där det börjar.

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad