Bodens kommun Publicerad 2017-06-07

Boden bjuder in byggbolag och grannar

Den gamla militärstaden Boden har de senaste åren utvecklats till en internationell smältdegel med ett välmående näringliv. Nu ska grön el från Luleälven, lediga markytor i bra lägen och aktivt uppsökande verksamhet få Boden att växa.

– Det är en häftig utveckling, säger Bodens kommunchef Mats Berg.

 

Text: Birgitta Lindvall Wiik | Skiss: A och D arktiektkontor

 

Bodens kommunhus ligger intill en stor parkering som snart ska förvandlas till ett nytt bostadskvarter med ett flertal lägenheter, i ett stort projekt som kommunen driver tillsammans med Nåiden Bygg AB. Det är just flerfamiljshus i centrala lägen som stan är i behov av och här kommer det att finnas såväl hyreslägenheter som bostadsrätter och trygghetsboende.
– Ett annat välkommet tillskott är det hyreshus som Wiksténs fastigheter bygger intill sitt befintliga bostadsbestånd vid Åbergsleden, säger Mats Berg. 

Han berättar att kommunen driver aktiv, uppsökande verksamhet hos bostadsföretag för att främja byggandet i kommunen.
Resultatet är bland annat att Lindbäcks Bygg och Bodens kommun nu har en överenskommelse om att utveckla två nya bostadsprojekt, på Tjärnbacken och vid Centralskolan.

Gott om markyta
– Vi har många outnyttjade bostadslägen på attraktiva platser. Boden är ju omgärdat av vatten, säger Mats Berg och påpekar att villabyggandet redan fått en ordentlig skjuts. De 66 tomter som kommunen släppte i Sävast i juni och före årsskiftet såldes på bara några timmar. Nu arbetar man vidare med att exploatera nya villaområden i Sävast.

I Boden finns både markytor för bostadsbyggande och gott om bra platser för industrier som vill etablera sig i närheten av Luleälven.
– Vi vet att det är attraktivt för många elintensiva industrier. Den tillgång vi har på nära, grön el saknar motsvarighet i Sverige. Därför är det bara en tidsfråga innan vi har ett stort antal nya arbetstillfällen i kommunen, vilket kommer att påverka hela regionen positivt. 

Bodensarna blir fler
Nyetableringen av företag, tillsammans med ett växande antal värnpliktiga i och med det nya försvarsbeslutet, gör att Boden förväntas öka sitt invånarantal. Flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd behöver också bostäder, varför kommunen har bostadsbyggandet högst upp på agendan.
– Om tio år kommer vi att blicka tillbaka och konstatera att de här sakerna var avgörande för det fortsatta byggandet av Boden. Tänk att vår kommun, som tidigare omgavs av ”Får ej beträdas-skyltar” och där besökande utlänningar tvingades anmäla sig på polisstationen, har blivit en internationell smältdegel med en blommande besöksnäring och ett välmående näringsliv. Nu har vi upplevelser som Tree hotel och Western farm, som välkomnar besökare från hela världen, säger Mats Berg. Det är en häftig utveckling! 

“Det är bara en tidsfråga innan vi har ett stort antal nya arbetstillfällen i kommunen.”

Starka tillsammans
Han påpekar dock att en fortsatt tillväxt kräver att vi börjar se Luleå och Boden som en etableringsort, som olika delar av samma stad. 
– Avsiktsförklaringen finns redan. Tillsammans är vi nästan lika stora som Umeå och med ett gemensamt erbjudande, där vi säljer in oss som en och samma stad, kan vi konkurrera med orter i Umeås storlek.

Åbergsleden
Wiksténs fastigheter bygger ännu ett hus intill det nybyggda hus som ersätter det som brann ner för två år sedan. Det nya huset rymmer åtta fyror, åtta treor och tre tvåor. Bostäderna beräknas vara inflyttningsklara om ett år.

Parkeringen/kvarteret Enen
På den stora parkeringen, mittemot Kvarnängen, ska Nåiden uppföra cirka 160 nya lägenheter och trygghetsboenden.

Centralskolan och Tjärnbacken
Lindbäcks Bygg planerar att påbörja bygget av cirka 40 lägenheter om ett år. Om allt går enligt planerna är bostäderna inflyttningsklara under 2019. Näst på tur står Tjärnbacken. Antal bostäder, upplåtelseform och utformning är under utvärdering.