Luleå kommun Publicerad 2017-06-07

Gamla bostadsområden får nytt liv

Redan under tonårens volontärarbete i Costa Rica ville hon förbättra världen. I jobbet som biträdande kommundirektör brinner Anna Lindh Wikblad för att Luleå ska bli sitt bästa jag på alla plan. Smarta nybyggen och utvecklingsplaner för gamla bostadsområden är en del av vägen dit.

 

Text: Birgitta Lindvall Wiik | Foto: Susanne Lindholm

 

Namn 
Anna Lindh Wikblad, 42, biträdande kommundirektör och chef för den strategiska staben Kvalitet och samhällsutveckling.

Familj
Man och två tonårsbarn.

Bor
I Södra Sunderbyn, i ett lågenergihus som familjen byggde 2004.

Hjärtefrågor
”Samhället ska vara format så att det inte begränsar utan är en språngbräda för människors möjlighet att skapa sig ett bra liv. Det ska finnas utrymme att känna sig trygg och delaktig, ha tillgång till försörjning och ett livslångt lärande. Det ska också vara lätt att ta del av de platser och aktiviteter staden erbjuder. Naturligtvis ska allt detta ske inom ekosystemets gränser.”

Lever som hon lär
“Alla kan vi göra något som gör världen lite bättre. Hemma hos oss har vi under senaste åren kemikaliebantat – till den grad att jag experimenterar med hemmagjorda, ekologiska hudvårdsprodukter. Mitt dåliga samvete är att jag kör för mycket bil.”

Hon är samhällsstrategen som jobbat för Luleå kommun i 16 år, i olika roller men ständigt med en god samhällsplanering som mål.
– Jag jobbade i ett Sidaprojekt i Costa Rica efter gymnasiet och då drömde jag om att rädda världen, men under universitetsstudierna på LTU insåg jag att det finns mycket att göra för hållbarheten även i vår egen närmiljö, säger Anna Lindh Wikblad.

“När vi bygger nytt är det lätt att tänka kvantitet före kvalitet.”

Vill bygga för alla
Hon har i flera år lett arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen till Vision Luleå 2050, en plattform för hur Luleå ska jobba med samhällsutvecklingen. I sitt nya jobb som biträdande kommundirektör får Anna Lindh Wikblad vara med och genomföra visionerna. 
– När vi bygger nya bostadsområden är det viktigt att skapa bostäder för alla människor och familjekonstellationer, vi ska inte bygga segregerade områden. Vi ska planera för en bra kollektivtrafik och tänka på att det måste finnas platser för jobb och mänskliga möten. Hela spektrat ska finnas, från pulserande stadsliv till pulkabacke och blåbärsskog.

Anna Lindh Wikblad vurmar för sociala och ekologiska frågor och understryker vikten av helhetstänkande när samhället ska byggas ut och förbättras.
– Vi ska hela tiden komma ihåg att det är människor som ska bo och verka i de miljöer vi skapar. När det är bostadsbrist är det lätt att tänka kvantitet i stället för kvalitet. När vi bygger nytt kan vi göra rätt från början och tänka på att skapa bra stadsdelar där vi tar hänsyn till människors boende, jobb och fritid, säger Anna Lindh Wikblad.

“När vi bygger nya bostadsområden är det viktigt att skapa bostäder för alla människor och familjekonstellationer.”

Fler områden står på tur
Hon poängterar att det är lika viktigt att jobba med förbättring av de stadsdelar och byar som redan finns och berättar att Luleå kommun är i slutspurten med utvecklingsplaner för Råneå och Lerbäcken-Hertsön.
– De som bor i stadsdelarna har, via medborgardialoger, fått bidra med synpunkter på förbättringar och det har varit allt från upprustning av Kärleksstigen i Råneå till nybyggen av bostäder och förbättrad kollektivtrafik med enhetstaxor.

Tanken är att en utvecklingsplan för centrala stan ska vara klar efter sommaren och därefter följer arbetet med Porsön och skärgården.
– Vi vill på sikt gå igenom fler byar och bostadsområden och genomföra de förbättringar som krävs för en bra och hållbar livsmiljö.

Förslag för att  utveckla Råneå

 • Nya bostäder i centrum och främst Näset och
  Tallheden, därefter Västibyn, Olovsvägen och 
  Sundsvägen.
 • Skoterled från Råneå till Brändön och Hindersön.
 • Verka för att bygga gång- och cykelvägar till Kängsön, Böle och Strömsund.
 • Erbjuda föräldrastödsinsatser.
 • Biograf i skolans aula.

Förslag för att  utveckla Hertsön

 • Hertsö centrum kan förtätas med bostäder och butiker.
 • Nytt bostadsområde på Hertsöheden.
 • Nytt arbetsplatsområde på Hertsöfältet.
 • Kalvholmen inrättas som naturreservat.
 • Bättre skyltning i stadsdelen.