Luleå kommun Publicerad 2017-06-07

Kronan blir klimatsmart kulturområde

Nu växer den första etappen av Kronandalen fram, omfamnad av en ny park. Klimatsmart är ledordet för området – här kommer allt från cykelpooler till vallabodar att finnas. Parallellt med byggprojektet pågår planeringen av ett skulpturstråk med ny och gammal konst.

 

Text: Birgitta Lindvall Wiik | Foto: Luleå kommun

 

Glidet, vallan och Skidåkaren är namnet på några av de kvarter som bebyggs av sex olika bygg- och fastighetsföretag när den första etappen i Kronandalen i Luleå blir verklighet. 

BDB fastigheter, Riksbyggen, Lerstenen, SHH Bostad, Heimstaden och HSB ska bygga totalt 460 nya bostadsrätter, hyresrätter och radhus i norra delen av Kronan, med infart från Bensbyvägen. 

Hållbar livsstil
Entréer vända mot gatan, glasade väggytor, uppvärmning med fjärrvärme, underjordiska garage och skyddade cykelparkeringar – området präglas av en levande gatubild och klimatsmarta idéer.  
– Alla byggherrar jobbar med cykelpooler och bilpooler. Här kommer att finnas lådcyklar och elcyklar. Hållbarhet går som en röd tråd i vår planering och från hösten 2018 kommer elbussar att trafikera området, säger Jenny Axberg, projektledare för Kronan.

Hon berättar att man också fokuserat på att skapa naturliga mötesplatser för de boende.
– Till och med tvättstugor inreds med loungedel och glasade väggar – allt för att ge ljus och skapa möjlighet för människor att umgås. Vi vill bort från de mörka tvättstugorna och bråket om ludd i torktumlaren, skojar Jenny Axberg.

Med naturen runt knuten
Även utomhus bjuder de nya kvarteren på många kvaliteter som tar tillvara det naturnära läget. Möjlighet till odling, bouleplan, pulkabackar, vallabod och direktanslutning till skidspåren är några av dem.
– Området har Ormberget i ryggen och tanken är att du ska kunna spänna på dig skidorna och åka iväg direkt från gården. Vi jobbar också mycket med att bevara och skapa grönområden, säger Jenny Axberg och berättar att arbetet med det parkstråk som ska omgärda de första kvarteren redan pågår.

I parkområdet kommer Kronans gamla skulpturpark att återuppstå i ett vandringsstråk som är tillgängligt för alla. Såväl befintliga som helt nya skulpturer kommer att resas och bli ordentligt belysta. Konstverken och områdets militärhistoria ska presenteras i både vanlig text och i punktskrift.
– 18 olika nationaliteter finns representerade bland de befintliga skulpturer som många Luleåbor känner igen. De skulpturer som är möjliga att bevara ska finnas kvar och vi kommer att upphandla 8–9 nya konstverk, säger Jenny Axberg som hoppas att skulpturstråket även ska locka besökare utifrån till området.

“Till och med tvättstugor inreds med loungedel och glasade väggar.”

En stadsdel för många
– Med bara två kilometer till city, men ändå mitt i naturen, blir Kronan ett attraktivt område på många sätt. När stadsdelen är färdigutbyggd om ungefär 15 år kommer 7000 Luleåbor att bo här och då finns ett centrum med bland annat affär, kafé och gym, säger Jenny Axberg och berättar att sporthallen står näst på tur och är klar till årsskiftet. Tallkronanskolan är färdig att tas i bruk redan till hösten. 

Byggstarten för de sex nya kvarteren i etapp ett beräknas ske under hösten och inflyttningen sker, preliminärt, vid årsskiftet 18/19.

Kronan etapp ett

  • I kvarteret Bindningen bygger Piteåföretaget BDB fastigheter 80 hyresrätter.
  • I kvarteret Vallan bygger Riksbyggen 90 bostadsrätter.
  • I kvarteret Glidet bygger Lerstenen 90 bostadsrätter.
  • I kvarteret Skidåkaren bygger SHH 65 bostadsrätter.
  • I kvarteret Bärmesen bygger Heimstaden åtta radhus och 70 bostadsrätter.
  • I kvarteret Kikaren bygger HSB 70 bostadsrätter.