Lulebo Publicerad 2017-06-07

Satsning på trygghetsboenden

Mindre lägenheter och trygghetsboenden är i fokus när Lulebo bygger nytt. Bergnäset, Björkskatan, Mjölkudden, Råneå, Porsön och Kallkällan står på tur för nyproduktionen, som bostadsbolaget till stor del kan finansiera själva – tack vare tidigare försäljningar.

 

Text: Birgitta Lindvall Wiik | Foto: Petra Älvstrand | Skiss: Peab PGS AB

 

Det är mycket på gång i Lulebos regi. Det kommunala bostadsbolaget möter en stor efterfrågan på trygghetsboenden genom att bidra med nybyggen i såväl Bergnäset som på Mjölkudden och i Råneå.
– Vi ska bygga 1 000 nya lägenheter fram till 2023. Tack vare att vi avyttrade en del av vårt bestånd har vi skapat utrymme för att få in fler marknadsaktörer i Luleå och vi har samtidigt frigjort kapital för egen nyproduktion. Det är ytterst ovanligt för ett kommunalt bostadsbolag. Tack vare att vi kan finansiera en stor del av nyinvesteringarna själva blir vi mindre känsliga för framtida ränteförändringar, säger Lulebos vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Vill bo kvar
Såväl trygghetsboendet på Mjölkudden som det på Bergnäset är placerade vid respektive stadsdelscentrum med närhet till service som butiker och hälsocentraler. 
– När vi släppte lägenheterna på Mjölkudden blev de flesta uppbokade väldigt snabbt. Äldre personer som planerar att förändra sitt boende vill gärna fortsätta att bo i sitt eget bostadsområde. Då är trygghetsboende ett eftertraktat alternativ, säger Lulebos chef för fastighetsutveckling Anders Hannerfors och berättar att lägenheterna är byggda utan trösklar och med förstärkt belysning i kök, hall och badrum. I badrummet finns en förhöjd toalettstol och handfatet är höj- och sänkbart. Till trygghetsboendena knyts också en trivselvärd.

“Vi ska bygga 1 000 nya lägenheter fram till 2023.”

Glömda ytor får nytt liv
Lulebo bidrar också med nyproduktion av ytsmarta, mindre lägenheter i projekt på bland annat Björkskatan, Porsön och Kallkällan.

Utöver nyproduktionen bygger bostadsbolaget om ”bortglömda” utrymmen till nya lägenheter.
– Vi tittar med nya ögon på källare och andra biutrymmen som går att göra om till mindre lägenheter, säger Anders Hannerfors och påpekar att ombyggnation av befintliga utrymmen ger ett kostnadseffektivt byggande vilket på så vis skapar prisvärda boenden.

Fler områden kommer att förtätas, bland annat genom att källare omvandlas till bostäder och ersätts av utvändiga byggnader som ska rymma bland annat tvättstugor.

Här bygger Lulebo

  • Lulebo bygger trygghetsboenden på Mjölkudden, Bergnäset och i Råneå. På Mjölkudden sker inflyttning under sommaren och trygghetsboendet på Bergnäset beräknas vara inflyttningsklart kring årsskiftet 2018/2019. Trolig byggstart i Råneå är våren 2018.
  • På Björkskatan blir två bostadshus med 28 tvåor och fyra ettor på Regnvägen inflyttningsklara i sommar. Här erbjuds lägenheter i ett naturnära område.
  • Kallkällan förtätas, i första hand med ett åtta våningar högt hus i skogsdungen intill äldreboendet.
    61 lägenheter, ettor och tvåor, beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2018/2019. På området finns planer för att uppföra ytterligare två punkthus i den norra delen.
  • Assistentvägen på Porsön får ett tillskott på 72 lägenheter när en gammal förskoletomt bebyggs med två fyravåningshus. Beräknad inflyttning är våren 2019.
  • I en del etagebostadshus ses möjligheten över att bygga om förrådsutrymmen och garage till bostäder med egna uteplatser. Projektet beräknas bidra med ytterligare ett antal mindre lägenheter.

För mer information och intresseanmälan: lulebo.se