Lindbäcks Publicerad 2017-06-07

Från studentlyor till boende för alla

Med flera pågående bostadsprojekt i såväl Luleå som Boden och Piteå stärker Lindbäcks Bygg sin ställning som en av de större bostadsaktörerna i norr, inte bara när det gäller studentbostäder.

– Vi har mycket nytt på gång och arbetar aktivt med att hitta nya markanvisningar tillsammans med kommunerna, säger Mikael Thorgren på Lindbäcks Bygg.

 

Text: Birgitta Lindvall Wiik | Foto: Lindbäcks Bygg och Nordmark & Nordmark

 

Många studenter bor redan i de 1 500 bostäder som Lindbäcks Bygg byggt och förvaltar i närheten av universitetsområdet. Snart kan ännu fler Luleåbor flytta in i de lokalproducerade trähusen som tillverkas av det anrika Piteåföretaget. Lindbäcks Bygg bygger bostadsrätter och hyresrätter på såväl Mjölkudden som Björkskatan. Ambitionen är att bidra till samhällsutvecklingen i Luleå med mer än 100 nya bostäder om året. 

Bygger för hela livet
– Efter att vi försett Luleå med studentbostäder i 20 år tar vi steget vidare och blir en helhetsaktör som erbjuder boende för livets alla skeden, säger Mikael Thorgren, affärsområdeschef på Lindbäcks Bygg.

Närmast på tur står de 60 bostadsrätter som planeras på Martin Ljungs knabbe, i ett skogsområde mitt emot Tunastigen på Notviken.
– Vårt förslag, som tagits fram tillsammans med Nordmark & Nordmark Arkitekter, vann kommunens markanvisningstävling i konkurrens med tio andra förslagsställare. Husen, som blir 2–3 våningar, ska anpassas efter naturens förhållanden där. Vi vill bevara värdena i det fina strövområdet med naturstigar och högresta tallar, säger Mikael Thorgren.

Värnar om miljön
Trähusen får sedumtak och miljötanken går som en röd tråd genom hela projektet. Till den nya bostadsrättsföreningen planerar man att inrätta en bilpool, den första i sitt slag i Norrbotten.
– Vi vill uppmuntra till kollektivtrafik och gemensamt bilägande. Visst kommer det att finnas bilplatser, men vi kommer inte att smälla upp stora områden med carportar och parkeringar. Busshållplatsen ligger runt knuten och vi tror att det finns ett stort intresse för att leva på ett modernt, hållbart sätt, säger Mikael Thorgren.

“Vi vill bevara värdena i det fina strövområdet med naturstigar och högresta tallar.”

Smart produktion sparar pengar
Området kommer att erbjuda allt från ettor till fyror som byggs på ett ytsmart och kostnadseffektivt sätt.
– Bostäderna kommer att ha hög grundstandard med bland annat tvättmaskin och tumlare, säger Mikael Thorgren.

På Björkskatan räknar Lindbäcks Bygg också med att vara igång med ett större bostadsprojekt inom ett par år. En stor parkering i centrum ska bebyggas och här räknar byggföretaget med att kunna erbjuda Luleåborna över 100 nya bostäder, i flera olika storlekar.

Centrala bostäder i Boden
Även bodensarna kan räkna med ett tillskott av centralt belägna bostäder inom de närmaste åren.
– Vi har tecknat ett intentionsavtal med kommunen för två nya bostadsprojekt i centrala Boden. Först vill vi veta hur bodensarna vill bo. Hyresrätter? Bostadsrätter? Stort? Litet? Det bestämmer våra kunder, säger Thorgren och berättar att kundundersökningen görs via företagets webbplats, där det också finns möjlighet att ställa sig i bostadskö.

Uppdrag åt andra
En likadan kundundersökning gjordes i Piteå inför bygget av bostadsområdet Tallen, intill busstationen, där 110 hyresrätter nu växer fram.

Lindbäcks Bygg har också långt gångna planer för bostadsprojekt i såväl Skellefteå som Umeå, där bostadsköer också öppnas inom kort. Förutom att företaget bygger bostäder i egen regi bygger man också åt andra aktörer, i bland annat Luleå.

På Klintbacken uppförs 94 mindre lägenheter på uppdrag för Rikshem och på Kallkällan förtätas området med 61 nya bostäder för Lulebos räkning.

Byggtakten för Lindbäcks Bygg beräknas öka ännu mer efter att företagets nya produktionsanläggning i Piteå blir klar.

Lindbäcks bygg växer

  • Företaget har skapat 150 nya arbetstillfällen det senaste året.
  • Den nya produktionsanläggningen i Piteå, som tredubblar produktionskapaciteten, står klar vid årsskiftet.
  • Målet är att producera totalt 2 500 lägenheter per år från och med år 2020. Företaget levererar bostäder till hela landet.
  • 40 procent av produktionen ska vara för eget ägande och förvaltande.
  • Företaget har just nu bostadsprojekt på gång i Luleå, Piteå, Boden, Skellefteå och Umeå. Planerna omfattar såväl hyresrätter som bostadsrätter.

För mer information och intresseanmälan: www.lindbacks.se