ByggVesta Publicerad 2017-09-15

Egenuppvärmda hyreslägenheter klarar energikrav med stor marginal

Varierade, småskalig och charmig arkitektur kombinerad med högt ställda ambitioner på kvalitet, miljö och hållbarhet. Det kännetecknar de nya bostadsmiljöer med hyreslägenheter som ByggVesta nu utvecklar i Uppsala.

 

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Rosie Alm

 

– Miljö- och hållbarhetsaspekten präglar allt vi gör, säger förvaltningschefen Sören Lindqvist.

Målet är att bygga 1000 hyreslägenheter i Uppsala under de närmaste fem åren med fokus på Rosendal och Östra Sala Backe. Samtliga är radiatorlösa, så kallade Egenvärmehus®.
– Det innebär att de till största delen värms upp av instrålad solvärme, hushållsapparater, belysning och av de boende själva. Eventuellt med tillskott av fjärrvärme, säger Sören Lindqvist, som menar att bolaget med sina Egenvärmehus® satt en ny standard i världsklass för hur mycket energi ett modernt flerbostadshus behöver förbruka.
– Faktum är att vi med stor marginal klarar Boverkets energikrav utan att öka byggkostnaderna.

En stor fördel för de boende är att de kan styra sin värme och varmvattenförbrukning individuellt och därmed motiveras att spara både energi och pengar. Men ByggVestas hållbarhetsambitioner sträcker sig längre än så, betonar Sören Lindqvist.

Förutom att huset har värmeåtervinning och är byggt med miljövänliga material har det effektiv avfallshantering, el-snål belysning och yteffektiv planlösning. Det gör att husen förbrukar mindre energi under hela sin livscykel.
– Med vår långsiktighet, både ifråga om ägande och förvaltning, är det självklart för oss att i varje nytt projekt redan under planeringsfasen tänka flera generationer framåt. Och då gäller det att skapa attraktiva, energieffektiva och hållbara hus, utan att tumma på vare sig ekonomi, gestaltning eller kvalitet, berättar Sören Lindqvist.

Läs mer på: byggvesta.se