Besqab Publicerad 2017-09-14

Lantmännens kvarnområde blir bostäder

Lantmännens fastighet intill Fyrisån är det sista stora sammanhängande området av Kungsängen som återstår att bebygga. Här ska cirka 1000 lägenheter uppföras med planerad byggstart under 2020. Hälften av dem är bostadsrätter som ingår i bostadsbolaget Besqabs projekt Skeppskajen.

 

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Rosie Alm

– Det är en fantastiskt spännande utmaning att få arbeta med det här projektet som är så unikt. Så centralt i hjärtat av Uppsala och samtidigt så vackert beläget, alldeles intill Fyrisån, Stadsträdgården och Studenternas IP.Det säger Åsa Lehto, affärsutvecklare på Besqab, som ser Skeppskajen som ett av Uppsalas absolut bästa lägen, därtill ett av Europas bästa för exploatering av ny stadsbebyggelse.

– Det unika, förklarar hon, är att ett så pass stort område blir tillgängligt, mitt i centrala staden.
– Bara det faktum att minst åtta förskoleavdelningar ska byggas säger väl något om projektets dignitet. När vi har byggt klart kommer även de som redan bor i Kungsängen att uppleva en stor skillnad då dagens inhägnade industriområde omvandlas till stad med nya stråk som leder ner till Fyrisån.

“Skeppskajen är ett av Europas bästa exempel för exploatering av ny stadsbebyggelse.”

Utvecklingen sker i ett gemensamt bolag med Ikano Bostad. Ambitionen är att med nya kvarter tillvarata det centrala läget för att skapa en tät, attraktiv och varierad stadsbebyggelse. Området kommer också att kompletteras med kommersiella ytor, med närservice, restauranger och caféer.
– Det handlar om att förstärka stråket längs Fyrisån, skapa nya mötesplatser och därigenom vidga stadskärnan. Det blir precis som de befintliga citykvarteren med gränder ner mot Fyrisån, säger Åsa Lehto.

Skeppskajen blir med andra ord inte bara ett i mängden av Uppsalas alla nya områden, där man i princip bara bor, utan en i högsta grad fullvärdig stadsmiljö med allt vad det innebär av liv och rörelse, även sena kvällar.

Just nu pågår förberedande planering inför att detaljplanearbetet dras igång. Under tiden avvecklas de verksamheter som ännu pågår i området. Mycket kommer sedan att rivas. Kvar blir några äldre kulturhistoriskt värdefulla byggnader i tegel från sekelskiftet. De blir, som Åsa Lehto påpekar, en viktig del av den nya kvartersstrukturen och en ständig påminnelse om områdets historia.
– Det var här Uppsalas industriella era började. Hit fraktades råvaror på Fyrisån. Inom tio år kommer en totalomvandling att ha ägt rum. Då kommer människor i alla åldrar att bo, leva och jobba här. Skeppskajen blir en stadsdel för alla.

Skeppskajen/Kungsängen
Flerfamiljshus med ca 500 bostadsrättslägenheter.
Planarbetet beräknas starta under 2017. Möjlig byggstart under 2020.

Du kan anmäla intresse för löpande information på: besqab.se