Uppsalahem Publicerad 2017-09-14

Uppsalahem bygger nytt

Uppsalahem spelar en viktig roll i stadens fortsatta bostadsutveckling. Här berättar projektledaren Elin Olovsson om kommande bostadsprojekt, Uppsalas expansion och nyttan av nyproduktion.

 

Text: Samuel Hultberg | Foto: Rosie Alm

Det byggs väldigt mycket runt om i Uppsala. Hur bestäms det var Uppsalahem ska bygga och inte?

– För att bygga behövs byggbar mark och eftersom vi funnits så länge, äger vi en del intressanta områden i och utanför stan. Vi har också en nära dialog med vår ägare Uppsala kommun om hur staden ska växa. Samtidigt tittar vi på spännande hus både i Uppsala och andra delar av Sverige. Man kan säga att vi korsbefruktar mark, kommunens planer och spännande hus och utifrån det skapar förslag på nya bostadsområden.

Hur tror du staden kommer att förändras framöver?

– Med tanke på Uppsalas expansion tror jag det kommer att byggas överallt. Det gäller helt nya områden, exempelvis på gammal industrimark, och förtätningar i befintliga områden. Det blir också mer fokus på kransorterna, exempelvis Storvreta.

Du är projektledare för era projekt i Östra Bäcklösa, mellan Ultuna, Sunnersta och Gottsunda. Kan du berätta vad som kommer att hända där?

– I Bäcklösa bygger vi i dagsläget 226 lägenheter i en första etapp, som beräknas vara färdig i slutet av 2018. Vi planerar också för en andra etapp med ytterligare drygt 250 lägenheter, som vi hoppas kunna påbörja nu under hösten. I området kommer det även att byggas bostadsrätter av flera olika byggherrar, så det blir en perfekt blandning. Dessutom anläggs ett litet stadsdelstorg med kringliggande butiker och verksamheter som vi hoppas ska ge liv, rörelse och service till alla som flyttar till Bäcklösa. Parallellt arbetar kommunen med att anlägga en liten park. På sikt kommer området även att få förskola.

Hur tror du att området utvecklas när husen och de boende är på plats?

– I dag ligger Bäcklösa som en egen liten ö mitt ute på åkrarna. På sikt kommer det säkert att byggas ihop med kringliggande stadsdelar och bli en del i staden. Läget är väldigt bra med cykelavstånd både till centrala Uppsala, Fyrisån, Ekoln och Uppsalas södra skogsområden. Vi planerar också för bilpooler i området, vilket verkligen främjar ett liv utan egen bil, säger Elin Olovsson och fortsätter:

– Vi bygger lägenheter i alla storlekar från 1 rok på 26 kvm till 5 rok på 118 kvadrat. Det är alltså lägenheter för alla, barnfamiljer, äldre och unga.
Kommunikationerna är goda med buss och cykelmöjligheter så även den som inte har bil kan bo i Bäcklösa. SLU, med både studenter och anställda, ligger bara ett stenkast bort, perfekt för dem som vill minimera pendlingstiden till jobb och studier.

Vilka är fördelarna med att bo i en nyproducerad bostad?

– När du flyttar in i nyproduktion kan du vara säker på att allt är nytt och fräscht, ingen har bott där före dig. När alla i huset flyttar in samtidigt blir det nästan nybyggarkänsla, alla börjar på ruta ett. I nyproduktion vet du också att huset har fullgod tillgänglighet, moderna lösningar och ny teknik, där du bland annat kan påverka din boendekostnad genom individuell mätning av både kall- och varmvatten. Ett enkelt boende!

Rent allmänt byggs det väldigt mycket i Uppsala i dag. Hur mycket bygger Uppsalahem och hur ser efterfrågan ut på nyproducerade lägenheter?

– Under en lång tid var vi de enda som byggde hyresrätter i Uppsala, men nu är vi flera som hjälps åt, vilket är fantastiskt. Vi har därför kunnat halvera vår byggtakt till ca 200 nya hyresrätter per år. För oss ser efterfrågan fortsatt bra ut, vi är välkända, har ett starkt varumärke och våra kunder trivs överlag bra! n

“När alla i huset flyttar in samtidigt blir det nästan nybyggarkänsla, alla börjar på ruta ett.”

UPPSALAHEM

  • Är Uppsalas ledande bostadsbolag med ca 15 000 bostäder, inklusive Studentstaden.
  • Är en av Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder.

Läs mer på: uppsalahem.se