Besqab Publicerad 2017-09-14

Ultuna trädgårdsstad – ett område med blandad bebyggelse inom södra staden

På Ultunagärdet, mellan Ulleråker och Sunnersta, växer det nya naturnära bostadsområdet Bäcklösa fram. På norra sidan av nya Gottsunda Allé har bostadsbolaget Besqab påbörjat bygget av sin del, Ultuna Trädgårdsstad, med totalt cirka 600 bostäder.

 

Text: Per-Åke Hultberg | Illustration: Carbon white/Besqab | Foto: Rosie Alm

– Till största del blir det flerbostadshus, mellan fyra och sex våningar, men även olika typer av småhus. Just nu är vi igång med försäljning och produktion av 22 radhus samt 85 lägenheter. Stomresning på radhusen samt grundläggning av våra första flerbostadshus pågår för fullt, berättar projektledaren Mikael Lindberg.Dessutom kommer 28 kedjehus och friliggande villor att byggas. Den första etappen som består av 13 hus är redan slutsåld. Byggstart blir årsskiftet 2017–18.
– Vi har mött stort intresse och är nu igång med den andra etappen. Att kunna erbjuda centrala villor är tämligen unikt. Just öppenheten i området är attraktiv. Men det är inte bara småhusen som lockar. Det finns ett stort intresse för alla våra olika bostadstyper, poängterar Mikael Lindberg.När det byggs så mycket i Uppsala, vad är fördelarna med att bo just här?
– De gröna trädgårdsliknande omgivningarna säger väl allt. Du bor nära naturen, fina skogs- och friluftsområden, Fyrisån och Mälaren och har ändå bara fem kilometer till Uppsala centrum. Här når du snabbt och enkelt Gottsunda centrum med det stora utbud av service och handel som finns där. Variationen av olika bostadsformer är också något som lockar. Att det blir en förskola i området är en viktig del i helheten.

Namnet Ultuna Trädgårdsstad, vad vill ni säga med det?
– Framför allt att vi tar vara på områdets omgivande landskap. Det påminner verkligen om en uppvuxen lummig trädgård med åkrar och ängar runt omkring. I det landskapet skapar vi en öppen trädgårdsstad med många och stora grönytor. Det blir alltså inte en stadsbebyggelse med slutna kvarter.

Här finns sedan gammalt Genetiska trädgården, vad händer med den?
– Det är områdets riktiga naturpärla. En oas i direkt anslutning till bebyggelsen. Den kommer till största delen att vara intakt och därmed prägla hela trädgårdsstaden. Här ser jag fantastiska förutsättningar till en helt unik stadsdelspark som lockar både tillresta besökare och Uppsalabor. Området får dessutom en aktivitetspark i kommunens regi.

Det är inte bara ni som bygger. Vad säger du om helheten i Bäcklösa?
– Mycket riktigt, vi är flera byggbolag. På andra sidan Gottsunda allé bygger Uppsalahem hyresrätter. Där blir det även ett torg med lokal handel och ytterligare en förskola. Så sammantaget blir Bäcklösa en fantastiskt fin och livaktig stadsdel med totalt cirka 1 300 bostäder. Vi har också SLU som granne, en stor arbetsplats. För dem som jobbar där kan det nya bostadsområdet säkert bli väldigt attraktivt.

– Jag tror att det blir en spännande blandning av människor i alla åldrar – barnfamiljer, unga studenter och äldre. Det känns oerhört spännande att få vara med från första början och se hur det nu successivt växer fram en helt ny grön och fin bostadsmiljö med unika kvaliteter, tycker Mikael Lindberg.

Om Besqab
Bolaget bildades 1989 och har verksamhet i huvudsak fokuserad till projektutveckling av bostäder. Det innebär nyproduktion av bostadsrätter och egna hem i attraktiva lägen med tyngdpunkt på storstockholmsområdet och Uppsala. Vi är cirka 110 anställda med huvudkontor i Täby och lokalkontor i Uppsala.

Ultunas genetiska trädgård
Trädgården grundades år 1937 av professor Göte Turesson som botanisk-genetisk trädgård. Den var tidigare undervisnings- och forskningsträdgård med en mångfald av unika arter och höga naturvärden. Bland trädgårdens nuvarande kvalitéer märks särskilt de stora ekarna med en ålder på uppemot 300 år, fruktträdgården och de unika björkalléerna utmed Dag Hammarskjölds väg. Där finns björkar som är utvalda och insamlade från hela Sverige och som planterades runt 1980.

Källa: SLU.se

Läs mer på: besqab.se