Ikano bostad Publicerad 2017-09-29

Ikano bostad bygger så att fler får råd att bo

Är du ute efter en lägenhet i Västerås, med hög standard, hållbarhetsfokus och rimlig hyra? Ikano har som affärsidé att bygga bra lägenheter som så många som möjligt har råd med. Just nu satsar bolaget stort i Västerås, där målet är att bidra med socialt och miljömässigt hållbara bostadsmiljöer för många generationer framåt.

 

Text: Per-Åke Hultberg | Foto: Ikano bostad

Lisa Lysén, projektledare för hyresrätter på Ikano Bostad, berättar att Ikano vill satsa på långsiktigt hållbara bostadsmiljöer i Västerås. För närvarande äger och förvaltar bolaget 1 650 lägenheter runt om i Västerås. Och fler kommer det definitivt att bli. 
– Vi etablerade oss här i Västerås 2010 med en uttalad ambition att stanna och växa. Det är en långsiktig satsning som engagerad samhällsbyggare, säger Mika Piiroinen, förvaltare på Ikano Bostad Västerås. 

Ikanos första projekt med nya bostäder i Västerås stod färdigt för inflyttning förra våren. BRF Skalden består av 47 bostadsrätter på Norra Ringvägen i Karlsdal. På Lovisebergsvägen i samma område byggstartades nyligen 61 hyreslägenheter och inflyttningen är beräknad till årsskiftet 2018–2019. 

Men betydligt mer är på gång. Just nu pågår detaljplanearbetet för ett större projekt, cirka 250 hyreslägenheter i Hammarby med byggstart under 2018. Det kan eventuellt även bli inslag av bostadsrätter. 
– Det är så stor efterfrågan på bostäder i Västerås att vi hela tiden tittar efter lämpliga områden att utveckla med nya lägenheter. Det kan vara hyresrätter eller bostadsrätter likaväl som småhus eller vårdboende. Behoven får styra, samtidigt som vi bygger utifrån vad som passar på varje enskild plats, säger Lisa Lysén.

Oavsett upplåtelseform – hyresrätt, bostadsrätt eller småhus – är ambitionen att alltid bidra till blandade bostadsområden där många har råd att bo. Här finns samma värdegrund som hos IKEA och ägaren familjen Kamprad. Det vill säga att på olika sätt förenkla vardagen för många människor. De nybyggda bostäderna är alltid kvadratsmarta och anpassade efter faktiska behov.

Livet utanför husets väggar, mellan och runt byggnad-erna, är minst lika viktigt som själva bostaden. Genomtänkta utemiljöer med gott om utrymme för gemenskap finns därför alltid med i helhetsbilden. Det handlar bland annat om att i varje område göra det lätt för grannar att umgås, att skapa trygga och levande gårdsmiljöer med möjligheter till trivsamma möten, motion och lek. 
– Det är naturligtvis helt avgörande för områdets framtida trivsel och attraktionskraft, säger Mika Piiroinen, som betonar att Ikano Bostad tar ett helhetsansvar som går långt utöver att bara ta hand om husen rent praktiskt med daglig fastighetsskötsel av egen personal. 
– Vi tar alltid stort ansvar för våra områdens framtida kvaliteter, både miljömässigt och socialt, inflikar Lisa Lysén. Redan från början i ett nytt projekt säkerställer vi gröna inslag och klimatsmarta lösningar. Det kan exempelvis handla om grönytor på husens tak eller att vi ger de boende möjlighet att själva odla grödor.

Mika Piiroinen lyfter speciellt fram det sociala engagemanget som går som en röd tråd i allt Ikano Bostad gör, oavsett om det gäller att förvalta ett befintligt bestånd av hyresbostäder eller att bygga nya bostadsmiljöer. 

“Det är så stor efterfrågan på bostäder i Västerås att vi hela tiden tittar efter lämpliga områden att utveckla med nya lägenheter.”

Ett exempel är initiativet att ge ungdomar sommarjobb i de områden där de bor, arbeten som att måla bänkar och staket. Ett annat bra exempel är att få hyresgäster att engagera sig, som i Råby och Vallby. Där anordnas trivselvandringar både på våren och hösten då hyresgästerna tillsammans med representanter från Ikano Bostad går igenom vad som bör åtgärdas, till exempel ifråga om belysning. Allt för att öka områdets trivsel och trygghet. De boende deltar även i återkommande städdagar som förgylls med korvgrillning och roliga aktiviteter för barnen. 
– Det är oerhört viktigt att vi är nära våra hyresgäster, främst i alla vardagliga kontakter via våra fastighetsskötare, men även vid regelbundna bomöten då vi tillsammans samtalar och diskuterar angelägna frågor, menar Mika Piiroinen.
– Vi ska alltid vara lyhörda för våra kunders behov och synpunkter. Lika gärna som vi i dag bygger bostadsområden som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara måste vi vara medvetna om vårt ansvar att förebygga arbetslöshet, kriminalitet och socialt utanförskap. Här behöver vi som bostadsbyggare tänka nytt, säger Lisa Lysén.

Ikano Bostad i Västerås
Ikano Bostad förvaltar 1 650 lägenheter i områdena Gideonsberg, Vallby, Karlsdal, Hammarby, Råby, Viksäng och Centrum. Just nu byggs 61 hyreslägen-heter i Karlsdal. 

Målet är att skapa hållbara bostadsmiljöer, både bygga, äga och förvalta, och på så sätt långsiktigt bidra till stadens tillväxt.

Närmast på tur står 250 hyreslägenheter i Hammarby med byggstart under 2018.

Läs mer på: ikanobostad.se