Publicerad 2017-09-29

Landshövding Minoo Akhtarzand känner sig hemma i Västmanland

I västmanland känner jag mig hemma på riktigt. Länets karaktär tar höjd för allt som intresserar mig. Västmanlands län är Sveriges teknikcentrum. Vi har ett starkt näringsliv som omfattar en mångfald av människor och olika verksamhetsområden. Länets styrkeområden består av energi, järnväg, automation, hälsa och välfärd samt handel. Vi har ett enastående landskap med vackra naturområden, lång och rik kulturhistoria.

Västmanland som en del av Mälardalen har en unik position när det gäller näringslivsutveckling. Detta förstärks genom att bygga fler bostäder och förbättra tillgång till fungerande och välutbyggd infrastruktur. Behovet av nya bostäder i alla länets kommuner är stort inte minst för de utsatta grupperna. När vi tog fram vår gällande affärsplan i Västmanland enades vi om målet att bygga 1 000 nya bostäder årligen i länet. År 2015 påbörjades nära 1 200 bostäder, och 584 hann färdigställas. År 2016 blev antalet färdigställda bostäder högre och närmade sig målet på cirka 1 000 nya bostäder. I Västerås byggs det så det knakar. 

Västmanlands styrkeområden inom företagande, mångfald i verksamheter, den positiva näringslivsutvecklingen, den fina naturen, närheten till Stockholm i kombination med rimliga bostadskostnader, vår fina gemenskap och samverkan och den historiska öppenheten för nya influenser och nya människor borde vara självklara orsaker till att folk flyttar hit. Västmanland är ett län i framkant. I Västmanland har vi allt man kan önska sig!